12. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Statistika ja tõenäosusteooria

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 17
Mida tähendab, et sündmuse esinemise tõenäosus on 0,5?
2 / 17
Kooli õpilaste vanuselisest jaotusest on teada, et alla 10-aastaseid õpilasi on 5% ehk 22 last. Kui palju on selles koolis õpilasi?
3 / 17
Missugune järgmistest sündmustest on võimatu sündmus?
4 / 17
Missuguses arvureas on omavahel võrdsed aritmeetiline keskmine, mood, vähim- ja suurim element? (mitu õiget vastust)
5 / 17
Kastis on rohelised ja sinised sokid. Mitu sokki tuleb võtta, et kindlasti saada ühte värvi paar?
6 / 17
Leia arvurea 2,03; 2,3; 2,31; 2,031; 2,13 vähim element.
7 / 17
Koolis on 388 õpilast. Kui suur on tõenäosus, et kahest neil on ühel ja samal päeval sünnipäev?
8 / 17
Arvude 10 ja x aritmeetiline keskmine on 30. Leia x.
9 / 17
Jüri heitis täringut. Ta oli neli korda järjest visanud kuus silma. Kui suur on tõenäosus, et ka järgmisel heitel tuleb kuus silma?
10 / 17
Kooli õpilaste vanuselisest jaotusest on teada, et alla 10-aastaseid õpilasi on 5% ehk 22 last. Kui palju on selles koolis 10-aastaseid õpilasi?
11 / 17
Missuguse sündmuse tõenäosus on kõige suurem?
12 / 17
Leia arvurea 23; 67; 92; 26; 45; 99; 9; 13 suurim element.
13 / 17
Leia arvude 4; 4; 8 ja 8 aritmeetiline keskmine.
14 / 17
Leia arvude 4; 12 ja 20 aritmeetiline keskmine.
15 / 17
Kooli õpilaste vanuselisest jaotusest on teada, et alla 10-aastaseid õpilasi on 5% ehk 22 last. Kui palju on selles koolis 10-aastaseid või vanemaid õpilasi?
16 / 17
Firmas töötab 100 töölist. Kümne juhuslikult küsitletud töötaja andmete põhjal saadi teada, et nad teenivad keskmiselt kuus 600 eur. Nende andmete põhjal
17 / 17
Kas on võimalik leida arvude x; 2x; 3x ja 4x aritmeetilist keskmist?
Uuesti Edasi