Statistika ja tõenäosusteooria

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 17

Kastis on rohelised ja sinised sokid. Mitu sokki tuleb võtta, et kindlasti saada ühte värvi paar?

2 / 17

Leia arvude 4; 12 ja 20 aritmeetiline keskmine.

3 / 17

Missugune järgmistest sündmustest on võimatu sündmus?

4 / 17

Kooli õpilaste vanuselisest jaotusest on teada, et alla 10-aastaseid õpilasi on 5% ehk 22 last. Kui palju on selles koolis õpilasi?

5 / 17

Missuguse sündmuse tõenäosus on kõige suurem?

6 / 17

Kooli õpilaste vanuselisest jaotusest on teada, et alla 10-aastaseid õpilasi on 5% ehk 22 last. Kui palju on selles koolis 10-aastaseid või vanemaid õpilasi?

7 / 17

Leia arvurea 23; 67; 92; 26; 45; 99; 9; 13 suurim element.

8 / 17

Firmas töötab 100 töölist. Kümne juhuslikult küsitletud töötaja andmete põhjal saadi teada, et nad teenivad keskmiselt kuus 600 eur. Nende andmete põhjal

9 / 17

Koolis on 388 õpilast. Kui suur on tõenäosus, et kahest neil on ühel ja samal päeval sünnipäev?

10 / 17

Missuguses arvureas on omavahel võrdsed aritmeetiline keskmine, mood, vähim- ja suurim element? (mitu õiget vastust)

11 / 17

Kooli õpilaste vanuselisest jaotusest on teada, et alla 10-aastaseid õpilasi on 5% ehk 22 last. Kui palju on selles koolis 10-aastaseid õpilasi?

12 / 17

Mida tähendab, et sündmuse esinemise tõenäosus on 0,5?

13 / 17

Leia arvurea 2,03; 2,3; 2,31; 2,031; 2,13 vähim element.

14 / 17

Kas on võimalik leida arvude x; 2x; 3x ja 4x aritmeetilist keskmist?

15 / 17

Leia arvude 4; 4; 8 ja 8 aritmeetiline keskmine.

16 / 17

Arvude 10 ja x aritmeetiline keskmine on 30. Leia x.

17 / 17

Jüri heitis täringut. Ta oli neli korda järjest visanud kuus silma. Kui suur on tõenäosus, et ka järgmisel heitel tuleb kuus silma?

results loading