12. klassMatemaatikaTeadmiste test
Autor: Allar Veelmaa
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Statistika.Leidke kõik õiged vastused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 5
Pidevateks suurusteks on
2 / 5
Klassis õpib 30 õpilast. Nende õpilaste matemaatika-alastest teadmistest saab ülevaate, kui
3 / 5
Oletame, et x aastal lõpetab gümnaasiumi 10000 õpilast. Sel juhul on üldkogum 10000. Mingi eksamiaine valimi moodustavad need õpilased, kes selle eksami valivad. Missugused järgmistest väidetest on tõesed?
4 / 5
Missugused väited valimi kohta on tõesed?
5 / 5
Andmete töötlemisel
Uuesti Edasi