Statistika.Leidke kõik õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 5

Klassis õpib 30 õpilast. Nende õpilaste matemaatika-alastest teadmistest saab ülevaate, kui

2 / 5

Andmete töötlemisel

3 / 5

Oletame, et x aastal lõpetab gümnaasiumi 10000 õpilast. Sel juhul on üldkogum 10000. Mingi eksamiaine valimi moodustavad need õpilased, kes selle eksami valivad. Missugused järgmistest väidetest on tõesed?

4 / 5

Missugused väited valimi kohta on tõesed?

5 / 5

Pidevateks suurusteks on

Autor: Allar Veelmaa

results loading