9. klassMatemaatikaTeadmiste test
Autor: Allar Veelmaa
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli Kliki siia, et näha milliseid artikleid me soovitame lugeda.

Täisnurkne kolmnurk

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 15
Seos täisnurkse kolmnurga kaatetite u ja v ning hüpotenuusi h vahel avaldub kujul (3 õiget vastust)
2 / 15
Täisnurkse kolmnurga nurga x lähiskaateti ja hüpotenuusi jagatis on nurga x
3 / 15
Missugused väited on tõesed (4 õiget)?
4 / 15
Juku väidab, et täisnurksel kolmnurgal on vaid üks kõrgus. Kas tal on õigus?
5 / 15
Täisnurkse kolmnurga kaks kõrgust on võrdsed, see kolmnurk on
6 / 15
Võrdhaarse täisnurkse kolmnurga teravnurgad on
7 / 15
Missugused väited on tõesed (4 väidet)?
8 / 15
Kui pikk on hüpotenuus b (kümnendiku täpsusega)?
9 / 15
Kolmnurk külgedega 10 cm, 6 cm, 12 cm
10 / 15
Juku väidab, et joonisel olev kolmnurk on täisnurkne. Kas ta väide on tõene?
11 / 15
Täisnurkse kolmnurga teravnurgad võivad olla
12 / 15
Täisnurkse kolmnurga nurga x vastaskaateti ja lähiskaateti jagatis on nurga x
13 / 15
Täisnurkse kolmnurga nurga x vastaskaateti ja hüpotenuusi jagatis on nurga x
14 / 15
Kolmnurga kaks tippu paiknevad ringjoone diameetri otspunktides ja kolmas tipp ringjoone suvalises punktis. Missugused väited on tõesed (2 õiget)?
15 / 15
Kolmnurgas ABC küljed AB = 7, BC = 5 ja AC = 5,66. See kolmnurk
Uuesti Edasi