Täisnurkne kolmnurk

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 15

Täisnurkse kolmnurga nurga x vastaskaateti ja lähiskaateti jagatis on nurga x

2 / 15

Kolmnurgas ABC küljed AB = 7, BC = 5 ja AC = 5,66. See kolmnurk

3 / 15

Täisnurkse kolmnurga teravnurgad võivad olla

4 / 15

Kolmnurga kaks tippu paiknevad ringjoone diameetri otspunktides ja kolmas tipp ringjoone suvalises punktis. Missugused väited on tõesed (2 õiget)?

5 / 15

Kolmnurk külgedega 10 cm, 6 cm, 12 cm

6 / 15

Kui pikk on hüpotenuus b (kümnendiku täpsusega)?

7 / 15

Juku väidab, et täisnurksel kolmnurgal on vaid üks kõrgus. Kas tal on õigus?

8 / 15

Missugused väited on tõesed (4 õiget)?

9 / 15

Seos täisnurkse kolmnurga kaatetite u ja v ning hüpotenuusi h vahel avaldub kujul (3 õiget vastust)

10 / 15

Täisnurkse kolmnurga nurga x lähiskaateti ja hüpotenuusi jagatis on nurga x

11 / 15

Missugused väited on tõesed (4 väidet)?

12 / 15

Täisnurkse kolmnurga kaks kõrgust on võrdsed, see kolmnurk on

13 / 15

Täisnurkse kolmnurga nurga x vastaskaateti ja hüpotenuusi jagatis on nurga x

14 / 15

Võrdhaarse täisnurkse kolmnurga teravnurgad on

15 / 15

Juku väidab, et joonisel olev kolmnurk on täisnurkne. Kas ta väide on tõene?

Autor: Allar Veelmaa

results loading