9. klassTeadmiste test
Autor: Allar Veelmaa
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli Kliki siia, et näha milliseid artikleid me soovitame lugeda.

Tehted astmetega

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 22
Missugused järgmistest valemitest on õiged?
2 / 22
Millega võrdub
3 / 22
Millega võrdub
4 / 22
Millega võrdub
5 / 22
Kui .... , siis
6 / 22
Astme astendamisel astmenäitajad
7 / 22
Missugune võrdus on õige?
8 / 22
Murru aste võrdub lugeja ja nimetaja
9 / 22
Millega võrdub
10 / 22
Missuguse astendaja korral
11 / 22
Millega võrdub
12 / 22
Lihtsusta avaldis
13 / 22
Millega võrdub
14 / 22
Millega võrdub
15 / 22
Millega võrdub
16 / 22
Millega võrdub
17 / 22
Leia astmete korrutis
18 / 22
Missugune järgmistest võrdustest on õige?
19 / 22
Iga arv astmes 1 on võrdne
20 / 22
Millega võrdub
21 / 22
Millega võrdub
22 / 22
Korrutise astendamisel astendatakse iga tegur ja tulemused
Uuesti Edasi