Tehted astmetega

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 22

Millega võrdub

2 / 22

Millega võrdub

3 / 22

Millega võrdub

4 / 22

Murru aste võrdub lugeja ja nimetaja

5 / 22

Iga arv astmes 1 on võrdne

6 / 22

Millega võrdub

7 / 22

Millega võrdub

8 / 22

Millega võrdub

9 / 22

Millega võrdub

10 / 22

Leia astmete korrutis

11 / 22

Millega võrdub

12 / 22

Missugused järgmistest valemitest on õiged?

13 / 22

Millega võrdub

14 / 22

Missugune järgmistest võrdustest on õige?

15 / 22

Missuguse astendaja korral

16 / 22

Korrutise astendamisel astendatakse iga tegur ja tulemused

17 / 22

Millega võrdub

18 / 22

Millega võrdub

19 / 22

Kui .... , siis

20 / 22

Lihtsusta avaldis

21 / 22

Astme astendamisel astmenäitajad

22 / 22

Missugune võrdus on õige?

Autor: Allar Veelmaa

results loading