7. klassMatemaatikaTeadmiste test
Autor: Allar Veelmaa
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Tehted erimärgiliste arvudega. Vali õige vastus

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 20
Millega võrdub 3 – (–4) ?
2 / 20
Millega võrdub –3,1 + 4,2?
3 / 20
Millega võrdub –16 : 2 + 3 · 4 – 8 : 2?
4 / 20
Millega võrdub (–8 – 12):(–4)?
5 / 20
Missugused järgmistest lausetest on tõesed (5 õiget vastust)?
6 / 20
Millega võrdub (–3) · (+2) · (–4) · (–10)?
7 / 20
Tõnis lahutas ühest murrust teise. Kontrolli, kas Tõnis lahendas ülesande õigesti.
8 / 20
Millega võrdub –5 – 6 ?
9 / 20
Millega võrdub (10 – 8 – 5 – 2)·(–4)?
10 / 20
Arvteljel on punktid –7 ja 2. Kui mitu ühikut on nende punktide vaheline kaugus?
11 / 20
Millega võrdub |–5| + |–12| + 3·|+8|?
12 / 20
Missugune arv sobib x asemele, et võrdus x – (–3) = –3 kehtiks?
13 / 20
Millega võrdub –4 – (–5) ?
14 / 20
Juku pidi sooritama viis tehet. Kui mitmel juhul ta eksis ja missugustes tehetes?
15 / 20
Millega võrdub (–3)²?
16 / 20
Arvu ja tema absoluutväärtust kujutava punkti vahe on 15 ühikut. Leia see arv.
17 / 20
Termomeeter näitas hommikul +4 kraadi. Päeval temperatuur langes 5 kraadi võrra ja õhtul langes temperatuur veel 3 kraadi võrra. Kui palju näitab nüüd termomeeter?
18 / 20
Summas on positiivseid ja negatiivseid liidetavaid ühepalju (näiteks on mõlemaid kolm). Mida saab siis öelda summa kohta?
19 / 20
Millega võrdub [–4 – (–5 – 6)·(–3)]·0?
20 / 20
Leia pildil olevate õhutemperatuuride aritmeetiline keskmine.
Uuesti Edasi