Tehted erimärgiliste arvudega. Vali õige vastus

Õigeid vastuseid oli Vigu oli
1 / 20

Leia pildil olevate õhutemperatuuride aritmeetiline keskmine.

2 / 20

Missugused järgmistest lausetest on tõesed (5 õiget vastust)?

3 / 20

Millega võrdub 3 – (–4) ?

4 / 20

Millega võrdub –5 – 6 ?

5 / 20

Millega võrdub (–3)²?

6 / 20

Millega võrdub (–8 – 12):(–4)?

7 / 20

Millega võrdub |–5| + |–12| + 3·|+8|?

8 / 20

Tõnis lahutas ühest murrust teise. Kontrolli, kas Tõnis lahendas ülesande õigesti.

9 / 20

Missugune arv sobib x asemele, et võrdus x – (–3) = –3 kehtiks?

10 / 20

Summas on positiivseid ja negatiivseid liidetavaid ühepalju (näiteks on mõlemaid kolm). Mida saab siis öelda summa kohta?

11 / 20

Arvteljel on punktid –7 ja 2. Kui mitu ühikut on nende punktide vaheline kaugus?

12 / 20

Millega võrdub –3,1 + 4,2?

13 / 20

Millega võrdub [–4 – (–5 – 6)·(–3)]·0?

14 / 20

Millega võrdub –4 – (–5) ?

15 / 20

Millega võrdub (10 – 8 – 5 – 2)·(–4)?

16 / 20

Arvu ja tema absoluutväärtust kujutava punkti vahe on 15 ühikut. Leia see arv.

17 / 20

Juku pidi sooritama viis tehet. Kui mitmel juhul ta eksis ja missugustes tehetes?

18 / 20

Millega võrdub (–3) · (+2) · (–4) · (–10)?

19 / 20

Termomeeter näitas hommikul +4 kraadi. Päeval temperatuur langes 5 kraadi võrra ja õhtul langes temperatuur veel 3 kraadi võrra. Kui palju näitab nüüd termomeeter?

20 / 20

Millega võrdub –16 : 2 + 3 · 4 – 8 : 2?

Autor: Allar Veelmaa

results loading