5. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Tehted naturaalarvudega.

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 21
Leia, millega võrdub 68 - (37 - 8).
2 / 21
Arvude 13, 24 ja 36 suurim ühine tegur on
3 / 21
Missugune arvudest 200005, 231, 981, 321 ei jagu kolmega?
4 / 21
Mis arv peab olema punktiiri asemel võrduses 399 + ... = 399?
5 / 21
Mis arv sobib tähe w asemele, et võrdus w - 1001 = 1002 kehtiks?
6 / 21
Millega võrdub 70 · 800?
7 / 21
Missugune on arvu 5-ga jaguvuse tunnus?
8 / 21
Leia, millega võrdub 77 + (48 - 28).
9 / 21
Kui pika tee läbib kiirusega 60 km/h sõitev auto 20 minutiga?
10 / 21
Missugune arv sobib tähe p asemele, et võrdus 3p = 129 oleks tõene?
11 / 21
Arvude 14 ja 21 vähim ühiskordne on
12 / 21
Leia, millega võrdub 101 - (24 + 67).
13 / 21
Jüri leidis, et 101010 : 10 = 111. Kas ta arvutas õigesti? Missugune on õige tulemus?
14 / 21
3 ts + 8 kg + 5 t + 1 kg =
15 / 21
Arvude 20 ja 60 suurim ühine tegur on
16 / 21
Jüri märkas, et arvud 819, 1089, 2349 ja 5589 jaguvad 9-ga. Sellest tegi ta järelduse, et kui arv lõpeb 9-ga, siis ta jagub 9-ga. Kas see järeldus on õige?
17 / 21
Ruudu külg on 12 cm. Leia ruudu ümbermõõt ja pindala.
18 / 21
Missugused järgmistest arvudest 11, 25, 33, 43, 51 on algarvud?
19 / 21
Ristküliku küljed on 7 cm ja 8 cm. Leia ümbermõõt ja pindala.
20 / 21
Missugune number võib olla * asemel, et arv 23*5 jaguks 3-ga?
21 / 21
Missugune järgmistest arvudest jagub 2-ga, 3-ga ja 9-ga? 332, 990, 213, 9300, 9303
Uuesti Edasi