Tehted naturaalarvudega.

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 21

Leia, millega võrdub 101 - (24 + 67).

2 / 21

Leia, millega võrdub 68 - (37 - 8).

3 / 21

Arvude 14 ja 21 vähim ühiskordne on

4 / 21

Missugune arv sobib tähe p asemele, et võrdus 3p = 129 oleks tõene?

5 / 21

Missugused järgmistest arvudest 11, 25, 33, 43, 51 on algarvud?

6 / 21

Jüri märkas, et arvud 819, 1089, 2349 ja 5589 jaguvad 9-ga. Sellest tegi ta järelduse, et kui arv lõpeb 9-ga, siis ta jagub 9-ga. Kas see järeldus on õige?

7 / 21

Missugune arvudest 200005, 231, 981, 321 ei jagu kolmega?

8 / 21

Mis arv sobib tähe w asemele, et võrdus w - 1001 = 1002 kehtiks?

9 / 21

Millega võrdub 70 · 800?

10 / 21

Arvude 20 ja 60 suurim ühine tegur on

11 / 21

Kui pika tee läbib kiirusega 60 km/h sõitev auto 20 minutiga?

12 / 21

Arvude 13, 24 ja 36 suurim ühine tegur on

13 / 21

Missugune number võib olla * asemel, et arv 23*5 jaguks 3-ga?

14 / 21

Ruudu külg on 12 cm. Leia ruudu ümbermõõt ja pindala.

15 / 21

Jüri leidis, et 101010 : 10 = 111. Kas ta arvutas õigesti? Missugune on õige tulemus?

16 / 21

Ristküliku küljed on 7 cm ja 8 cm. Leia ümbermõõt ja pindala.

17 / 21

3 ts + 8 kg + 5 t + 1 kg =

18 / 21

Leia, millega võrdub 77 + (48 - 28).

19 / 21

Missugune järgmistest arvudest jagub 2-ga, 3-ga ja 9-ga? 332, 990, 213, 9300, 9303

20 / 21

Mis arv peab olema punktiiri asemel võrduses 399 + ... = 399?

21 / 21

Missugune on arvu 5-ga jaguvuse tunnus?

results loading