7. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Tehted üksliikmetega. Vali õige vastus.

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 20
Leia (–20x³y) : (–5xy)
2 / 20
Leia üksliikmete 5xy ja 6yx vahe.
3 / 20
Ruudu külje pikkus on 2x. Ruudu ümbermõõt on
4 / 20
Missuguste a ja b väärtuste korral a : b < 0
5 / 20
Missuguse x väärtuse korral on õige, et 4x + 7x = 22x
6 / 20
Leia üksliikmete 2x, 3x ja (–7x) summa
7 / 20
Missuguste a ja b väärtuste korral a * b = 0?
8 / 20
Leia üksliikmete 5x ja 4x²y korrutis
9 / 20
Leia (–2xy)³
10 / 20
Leia üksliikmete 4x² ja 2x jagatis
11 / 20
Leia (–3xy²)(–4x)
12 / 20
Millega võrdub üksliikmete 3xy ja 9 summa?
13 / 20
Leia (–2xy)²
14 / 20
Leia üksliikmete 3x³y² ja 17x suurim ühine tegur
15 / 20
Võrdkülgse kolmnurga külg on 0,5a. Selle kolmnurga ümbermõõt on
16 / 20
Missuguse x väärtuse korral on üksliige –5x³y²z² võrdne nulliga?
17 / 20
Leia avaldise –4,5x³y²z väärtus, kui x = 2, y = 3 ja z = –1
18 / 20
Leia avaldise 0,1x³y³z² väärtus, kui x = 10, y = –10 ja z = –2
19 / 20
Leia üksliikmete (–5x) ja (–2xy²) korrutis.
20 / 20
Leia 12x³y² : (–3x)
Uuesti Edasi