Teadmiste test

Tehted üksliikmetega. Vali õige vastus.

Sinu tulemus on
1 / 20

Leia (–2xy)²

2 / 20

Missuguste a ja b väärtuste korral a : b < 0

3 / 20

Võrdkülgse kolmnurga külg on 0,5a. Selle kolmnurga ümbermõõt on

4 / 20

Millega võrdub üksliikmete 3xy ja 9 summa?

5 / 20

Leia (–2xy)³

6 / 20

Leia üksliikmete 5x ja 4x²y korrutis

7 / 20

Leia üksliikmete 3x³y² ja 17x suurim ühine tegur

8 / 20

Missuguste a ja b väärtuste korral a * b = 0?

9 / 20

Leia üksliikmete 4x² ja 2x jagatis

10 / 20

Leia (–3xy²)(–4x)

11 / 20

Leia avaldise –4,5x³y²z väärtus, kui x = 2, y = 3 ja z = –1

12 / 20

Leia (–20x³y) : (–5xy)

13 / 20

Leia 12x³y² : (–3x)

14 / 20

Ruudu külje pikkus on 2x. Ruudu ümbermõõt on

15 / 20

Missuguse x väärtuse korral on õige, et 4x + 7x = 22x

16 / 20

Leia üksliikmete (–5x) ja (–2xy²) korrutis.

17 / 20

Leia avaldise 0,1x³y³z² väärtus, kui x = 10, y = –10 ja z = –2

18 / 20

Missuguse x väärtuse korral on üksliige –5x³y²z² võrdne nulliga?

19 / 20

Leia üksliikmete 5xy ja 6yx vahe.

20 / 20

Leia üksliikmete 2x, 3x ja (–7x) summa

results loading