8. klassKeemiaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vali õige väide.

Uuesti Kontrolli