12. klassMatemaatikaTeadmiste test
www.kool.ee
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Tõenäosus. Kombinatoorika kasutamine tõenäosuse arvutamisel (10 ülesannet)

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 10
Mitmel erineval viisil on võimalik paigutada väljakule ühte jalgpallimeeskonda s.t. 11 jalgpallurit?
2 / 10
Tehnikumi õpilased õpivad üheksat erinevat põhiainet. Teisel septembril on ette nähtud 5 tundi. Mitu erinevat võimalust on tunniplaani koostamiseks, kui sel päeval peab olema 5 erinevat õppeainet?
3 / 10
On vaja paigutada kolm värvilist lauajuppi üksteise kõrvale nii, et üks peab olema sinine. Kokku on kasutada 5 erinevat värvi lauajuppi. Mitmel viisil on võimalik neid lauajuppe paigutada?
4 / 10
25-liikmelisest koorist on vaja saata 4 lauljat esindama koori. Mitmel erineval viisil saab seda teha?
5 / 10
Klassis, kus on 28 õpilast, on vaja valida klassivanem, tema asetäitja ja veel üks abi raha korjamise alal. Mitmel erineval viisil saab seda teha?
6 / 10
Lapsel, nimega Pille, on käes 27 ladina tähestiku tähte. Ta võtab nende hulgast juhuslikult 5 tähte. Leia tõenäosus, et ta saab oma nimes olevad tähed kätte õiges järjekorras
7 / 10
Lapsel, nimega Pille, on käes 27 ladina tähestiku tähte. Ta võtab nende hulgast juhuslikult 5 tähte. Leia tõenäosus, et ta saab oma nimes olevad tähed kätte järjekorda arvestamata
8 / 10
Ühele riiulile paigutatakse 10 CD-plaati juhuslikus järjekorras. Leia tõenäosus, et kõrvuti satuvad 3 mingit kindlat CD-plaati.
9 / 10
Laos on 4 välismaise ja 6 kodumaise päritoluga puuviljasorti. Leia tõenäosus, et viie juhuslikult võetud puuviljasordi hulgas on kõik kodumaised
10 / 10
Laos on 4 välismaise ja 6 kodumaise päritoluga puuviljasorti. Leia tõenäosus, et viie juhuslikult võetud puuviljasordi hulgas on (täpselt) 2 välismaise päritoluga puuviljasorti
Uuesti Edasi