Tõenäosus. Kombinatoorika kasutamine tõenäosuse arvutamisel (10 ülesannet)

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 10

On vaja paigutada kolm värvilist lauajuppi üksteise kõrvale nii, et üks peab olema sinine. Kokku on kasutada 5 erinevat värvi lauajuppi. Mitmel viisil on võimalik neid lauajuppe paigutada?

2 / 10

25-liikmelisest koorist on vaja saata 4 lauljat esindama koori. Mitmel erineval viisil saab seda teha?

3 / 10

Klassis, kus on 28 õpilast, on vaja valida klassivanem, tema asetäitja ja veel üks abi raha korjamise alal. Mitmel erineval viisil saab seda teha?

4 / 10

Mitmel erineval viisil on võimalik paigutada väljakule ühte jalgpallimeeskonda s.t. 11 jalgpallurit?

5 / 10

Tehnikumi õpilased õpivad üheksat erinevat põhiainet. Teisel septembril on ette nähtud 5 tundi. Mitu erinevat võimalust on tunniplaani koostamiseks, kui sel päeval peab olema 5 erinevat õppeainet?

6 / 10

Ühele riiulile paigutatakse 10 CD-plaati juhuslikus järjekorras. Leia tõenäosus, et kõrvuti satuvad 3 mingit kindlat CD-plaati.

7 / 10

Laos on 4 välismaise ja 6 kodumaise päritoluga puuviljasorti. Leia tõenäosus, et viie juhuslikult võetud puuviljasordi hulgas on (täpselt) 2 välismaise päritoluga puuviljasorti

8 / 10

Laos on 4 välismaise ja 6 kodumaise päritoluga puuviljasorti. Leia tõenäosus, et viie juhuslikult võetud puuviljasordi hulgas on kõik kodumaised

9 / 10

Lapsel, nimega Pille, on käes 27 ladina tähestiku tähte. Ta võtab nende hulgast juhuslikult 5 tähte. Leia tõenäosus, et ta saab oma nimes olevad tähed kätte järjekorda arvestamata

10 / 10

Lapsel, nimega Pille, on käes 27 ladina tähestiku tähte. Ta võtab nende hulgast juhuslikult 5 tähte. Leia tõenäosus, et ta saab oma nimes olevad tähed kätte õiges järjekorras

www.kool.ee

results loading