9. klassMatemaatikaTeadmiste test
Autor: Allar Veelmaa
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Tõenäosusteooria ja statistika põhimõisted

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
Klassis on 30 õpilast, nende seas 18 poissi. Kui suur on tõenäosus, et esimesena väljub klassist tüdruk?
2 / 12
Diagrammil on matemaatika eksami sooritanud õpilaste tulemused. Kui palju oli eksamil õpilasi?
3 / 12
Mis arv sobib x asemele, et arvude 4, 7 ja x aritmeetiline keskmine oleks 4?
4 / 12
Karbis on 4 sinist ja 3 punast pliiatsit. Punase pliiatsi võtmise tõenäosus on
5 / 12
Kui mitu protsenti eksamisooritajatest "kukkus läbi"?
6 / 12
Korvis on 5 sinist, 3 punast ja 2 valget kuuli. Kui suur on tõenäosus, et esimesena võetakse punane kuul?
7 / 12
Karbis on 4 sinist ja 3 punast pliiatsit. Rohelise pliiatsi võtmise tõenäosus on
8 / 12
Koolis õpib 400 õpilast, nendest 46% on poisid. Kui suur on tõenäosus, et kooli nimekirjast juhuslikult valitud õpilane on tüdruk?
9 / 12
Juku hinded on 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5. Tema hinnete aritmeetiline keskmine (kümnendiku täpsusega) on
10 / 12
Kui suur on tõenäosus, et täringuheitel saadud silmade arv on paarisarv?
11 / 12
Mediaan on variatsioonirea
12 / 12
Missugune on eksamihinnete aritmeetiline keskmine?
Uuesti Edasi