Tõenäosusteooria ja statistika põhimõisted

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 12

Diagrammil on matemaatika eksami sooritanud õpilaste tulemused. Kui palju oli eksamil õpilasi?

2 / 12

Korvis on 5 sinist, 3 punast ja 2 valget kuuli. Kui suur on tõenäosus, et esimesena võetakse punane kuul?

3 / 12

Klassis on 30 õpilast, nende seas 18 poissi. Kui suur on tõenäosus, et esimesena väljub klassist tüdruk?

4 / 12

Kui mitu protsenti eksamisooritajatest "kukkus läbi"?

5 / 12

Juku hinded on 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5. Tema hinnete aritmeetiline keskmine (kümnendiku täpsusega) on

6 / 12

Mis arv sobib x asemele, et arvude 4, 7 ja x aritmeetiline keskmine oleks 4?

7 / 12

Karbis on 4 sinist ja 3 punast pliiatsit. Punase pliiatsi võtmise tõenäosus on

8 / 12

Kui suur on tõenäosus, et täringuheitel saadud silmade arv on paarisarv?

9 / 12

Koolis õpib 400 õpilast, nendest 46% on poisid. Kui suur on tõenäosus, et kooli nimekirjast juhuslikult valitud õpilane on tüdruk?

10 / 12

Mediaan on variatsioonirea

11 / 12

Missugune on eksamihinnete aritmeetiline keskmine?

12 / 12

Karbis on 4 sinist ja 3 punast pliiatsit. Rohelise pliiatsi võtmise tõenäosus on

Autor: Allar Veelmaa

results loading