11. klassKeemiaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vali väited, mis on õiged

Uuesti Kontrolli