Võnkeperiood

8. klass > Füüsika > Valemid

01

kus T – võnkeperiood (1s), t – võnkumise ajaline kestus (1s), N – täisvõngete arv.