ÕHU KOOSTIS

Õhk on mitme gaasi segu. See sisaldab umbes 1/5 osa hapnikku, mis on vajalik hingamiseks ja põlemiseks.

Umbes 4/5 osa õhust on lämmastik, mis ei põle ega võimalda põlemist.

Puhtas õhus on veel ka süsihappegaasi ja veeauru. Süsihappegaas tekib organismides nende elutegevusel, nt eraldub seda õhku hingamisel, mitmete ainete põlemisel ja kõdunemisel.

Õhus on sageli ka kahjulikke lisaaineid. Näiteks kütuse põlemisel eraldunud tuhaosakesed, õhku paisatud saasteained.

TEST

See artikkel on retsenseerimata.