Sisukord

Matemaatika01

Matemaatika õhtuõpik

Autorid: JUHAN ARU, KRISTJAN KORJUS, ELIS SAAR

 1. Sissejuhatus
   1. Matemaatika meie ümber
   2. Miks õppida matemaatikat?
   3. Kas matemaatika on raske?
   4. Innustuseks
 2. Keel ja põhimõisted
   1. Matemaatikute keel ja žanrid
   2. Muutuja
   3. Võrdus ja võrdsus
   4. Hulk
   5. Funktsioon
 3. Arvud
   1. Arvhulgad
   2. Kuulsad arvud: pii ja e
   3. Arvu aste
   4. Arvu absoluutväärtus
 4. Arvude sõbrad ja sugulased
   1. Jada
   2. Vektor
   3. Maatriks*
 5. Võrrand ja võrratus
   1. Võrrand
   2. Võrrandi teisendamine ja lahendamine
   3. Võrrand ja geomeetria
   4. Võrratus
   5. Absoluutväärtusega võrrand
 6. Trigonomeetria
   1. Proportsioonid ja kolmnurgad
   2. Trigonomeetria ja perioodilised funktsioonid
   3. Trigonomeetrilised avaldised ja nende teisendamine
   4. Kõik võngub*
 7. Tähtsad funktsioonid
   1. Polünoom
   2. Eksponentsiaalfunktsioon
   3. Logaritm
 8. Funktsioonidega mängimine
   1. Piirväärtus ja pidevus
   2. Tuletis
   3. Integraal
   4. Integraal ja tuletis
 9. Loendamine ja mõõtmine
   1. Ümbermõõt, pindala ja ruumala
   2. Permutatsioonid ja faktoriaal
   3. Kombinatsioonid ja variatsioonid
 10. Lugusid tõenäosusteooriast
  1. Tõenäosusteooria tähendus ja kasutamine
  2. Tõenäosus ja intuitsioon

 

Sulle võivad huvi pakkuda need õppematerjalid:

See artikkel on retsenseerimata.