Algarvud ja kordarvud ning jaguvuse tunnused. Leia õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 18

Arv jagub 5-ga, kui ta lõppeb ...

2 / 18

Arv jagub 3-ga, kui tema ristsumma jagub ...

3 / 18

557 on ...

4 / 18

Antud arvude ühiskordseks nimetatakse arvu, mis ... iga antud arvuga.

5 / 18

1399 on ...

6 / 18

Arv jagub 2-ga, kui ta lõppeb ...

7 / 18

Iga kordarvu saab esitada algarvude ...

8 / 18

Arv jagub 9-ga, kui tema ristsumma jagub ...

9 / 18

2 on ...

10 / 18

Antud arvu algarvulisi tegureid omavahel ... saame antud arvu uusi tegureid.

11 / 18

Naturaalarvu, mis jagub ainult kahe arvuga, s.o.arvuga 1 ja iseendaga, nimetatakse ...

12 / 18

10 on ...

13 / 18

... nimetatakse arve, millega antud arv jagub.

14 / 18

Kõik arvud, millega antud arv jagub, on selle arvu ...

15 / 18

Arv jagub 10-ga, kui ta lõpeb ...

16 / 18

4 on ...

17 / 18

Vali õige väide

18 / 18

Naturaalarvu, millel on rohkem kui kaks jagajat, nimetatakse ...

results loading