Algebraliste murdude taandamine, korrutamine ja astendamine

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 20

Missugused järgmistest lausetest on väärad (3 lauset)?

2 / 20

Astenda

3 / 20

Taanda murd

4 / 20

Taanda murd

5 / 20

Leia aste

6 / 20

Taanda murd

7 / 20

Missuguse a väärtuse korral on murd taanduv?

8 / 20

Leia korrutis ja taanda vastus

9 / 20

Leia korrutis ja taanda vastus

10 / 20

Taanda murd

11 / 20

Joonas taandas murru niiviisi:
Kas ta tegi õigesti? Kui ei, siis kus ta eksis?

12 / 20

Leia korrutis ja taanda vastus

13 / 20

Taanda murd

14 / 20

Leia korrutis ja taanda tulemus

15 / 20

Taanda murd

16 / 20

Leia korrutis

17 / 20

Leia aste

18 / 20

Taanda murd

19 / 20

Astenda

20 / 20

Taanda murd (2 õiget vastust)

Autor: Allar Veelmaa

results loading