Aritmeetiline ja geomeetriline jada

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 17

Kolm arvu moodustavad aritmeetilise jada ja nende summa on 30. Kui teisest arvust lahutada 2, siis moodustavad need arvud geomeetrilise jada. Leia need arvud.

2 / 17

Geomeetrilise jada viie esimese liikme summa on 15,5. Leia neljas liige, kui selle jada tegur on 0,5.

3 / 17

Vabal langemisel läbib keha esimeses sekundis 4,9 m ja igas järgnevas sekundis 9,8 m rohkem kui eelmises. Leidke aeg, mis kulubkehal maapinnale langemiseks 4410 m kõrguselt.

4 / 17

Aritmeetilise jada esimese ja kuuenda liikme vahe on 10, nelja esimese liikme summa on 48. Leia see jada.

5 / 17

Leia neli arvu, mis moodustavad geomeetrilise jada, kui äärmiste liikmete summa on - 49 ja keskmiste liikmete summa on 14.

6 / 17

Aritmeetilise jada 1.; 20. ja 58. liige moodustavad geomeetrilise jada. Leia geomeetrilise jada tegur.

7 / 17

Puuraugu tegemisel maksti esimese meetri puurimise eest 300 krooni ja iga järgneva meetri eest 200 krooni rohkem kui eelmise eest. Koos preemiaga, mis oli 2000 krooni, maksti puuraugu tegemise eest 11900 krooni. Leidke puuraugu sügavus.

8 / 17

Geomeetrilise jada esimene, kolmas ja viies liige on ühe aritmeetilise jada esimeseks, neljandaks ja kuueteistkümnendaks liikmeks. Leidke selle aritmeetilise jada viies liige, kui jada esimene liige on 5.

9 / 17

Kolm arvu, mille summa on 26, moodustavad kasvava geomeetrilise jada. Kui neile liita vastavalt 1, 6 ja 3, siis moodustub neist aritmeetiline jada. Leia need arvud.

10 / 17

Geomeetrilise jada esimene liige on 61 ja neljas liige on 1647. Leia selle jada seitsmes liige.

11 / 17

Aritmeetilise jada neljas liige on 9 ja üheksas liige on -6. Mitme liikme summa on 54?

12 / 17

Leida hääbuva geomeetrilise jada esimene liige, kui nelja liikme summa on 33,75 ja jada summa on 36.

13 / 17

Leia kõigi niisuguste naturaalarvude summa, mis 9-ga jagades annavad jäägiks 4 ja arvud ise on suuremad 200 –st ning väiksemad 350-st.

14 / 17

Elanike arv linnas kasvab igal aastal 25% võrra. Leia linna elanike arv nelja aasta pärast, kui momendil on inimesi 128000.

15 / 17

Alustanud liikumist, läbib rong esimese sekundiga 0,3 m ja igas järgnevas sekundis 0,4 m rohkem kui eelmises. Leida 0,6 minutiga läbitud tee.

16 / 17

Geomeetrilise jada kolmas liige on 24 ja kuues liige on -3. Mitme selle jada liikme summa, alates esimesest, oleks 64,5?

17 / 17

Aritmeetilise jada kolmas liige on 2 ja kaheksas liige on 17. Mitu jada liiget tuleb võtta, et nende summa oleks 95?

Kogunud Tiia Valdmets

results loading