Arvutamise abivalemite kasutamine

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 10

Millega võrdub (0,1c – 5d)²?

2 / 10

Millega võrdub (4 + t)(16 – 4t + t²)?

3 / 10

Millega võrdub (3 – 0,5x)²

4 / 10

Millega võrdub (0,1c – 3d)²?

5 / 10

Millega võrdub (3uv + 7c)²?

6 / 10

Millega võrdub (–4 + s)(s + 4)?

7 / 10

Millega võrdub 1 – 64u³?

8 / 10

Lihtsusta avaldis (4x² + 3)(4x² – 3) ja vali pakutud vastuste seast õige

9 / 10

Millega võrdub m² – 1?

10 / 10

Millega võrdub 8m³ + 1?

Autor: Allar veelmaa

results loading