Avaldis. Arvuta peast 100 piires. Kirjuta õige vastus

Õigeid vastuseid oli Vigu oli
1 / 12

54-47=

2 / 12

71-67=

3 / 12

45+38=

4 / 12

18+77=

5 / 12

26+67=

6 / 12

56-39=

7 / 12

43-29=

8 / 12

67-18=

9 / 12

24+37=

10 / 12

65-27=

11 / 12

58-36=

12 / 12

75-58=

results loading