Eesti hariduse ajalugu. Ajaloo test. Vali õiged vastused

Sinu tulemus on
1 / 29

Esimene teade aabitsast Tallinnas.

2 / 29

Ilmub esimene eestikeelne matemaatika õpik.

3 / 29

Petseri kloostri abt Kornelius asub koole asutama Ugarevas, Tabinas ja Vastseliinas.

4 / 29

B.G.Forselius külastab oma õpilaste Ignatsi Jaagu ja Pakri Hansuga …

5 / 29

Tallinnas hakkab pidama Pühavaimu kiriku pastor Georg Müller eesti kooli.

6 / 29

Avatakse Tartu Ülikool – Academia Gustaviana filosoofia-, usu-, õigus- ja arstiteaduskonnaga.

7 / 29

Tallinnasse jõuavad esimesed trükitud raamatud – piiblid, psaltrid, kaanonid.

8 / 29

B.G.Forselius võtab oma seminari abiõpetajatena tööle kaks esimest talupojaseisusest palgalist eesti koolmeistrit, kes on …

9 / 29

Esimene teade, et rahvakooliõpetaja Eestis on naine.

10 / 29

Pärnus ja Tartus avatakse esimesed ladinakeelsed toomkoolid.

11 / 29

Tallinna toomkiriku juurde asutatakse kool.

12 / 29

Rootsi kuningas Sigismund III lubab Rakvere linnal võtta ametisse koolmeister, kellele nähakse ette aastapalgaks …

13 / 29

Tallinnas Oleviste kiriku juures tegutsenud ladinakool muudetakse kolmeastmeliseks triviaalkooliks, kust võrsuvad esimesed haritlased (Johann Koell, Hans Susi, Balthasar Russow jt), kes hakkavad looma eestikeelset kirikukirjasõna ja rajama eestikeelset kooliõpetust.

14 / 29

„Obzor estljandskoi gubernii” teatab seisuga 1.jaanuar 1905 on Eestimaa kubermangus …

15 / 29

Ilmub esimene tiitellehega eestikeelne aabits “ABD ehk Luggemise Ramat Lastele”, mille autoriks on Lüganuse pastor Otto Wilhelm Masing.

16 / 29

Asutati Eesti vanim tegutsev kool (Gustav Adolfi Gümnaasium).

17 / 29

Liivimaa maapäev kohustab vaimulikke õpetama talurahvale ristiusu algeid.

18 / 29

1662 töötas Viljandis kool, mille kulud kaeti elanikelt võetava …

19 / 29

Kirikuõpetaja Isaacus Mariestadius Hasselblatt rajas Noarootsis esimese Põhja-Eesti talurahvakooli.

20 / 29

Piiskop Johann Kievel asutab Saaremaal Rostockist kutsutud õpetajaga ladinakeelse triviaalkooli, kuhu võetakse ka talupojalapsi.

21 / 29

Wittenbergis Hans Luffti trükikojas valmib kakskeelne (alamsaksa ja eesti keelne) katekismus, mis on esimeseks eesti keelse raamatu trükiseks.

22 / 29

1542 võtab Tallinna raad vastu otsuse, et vaesed kodutud poisid, kes linna peal jooksevad, …

23 / 29

Narvas asutatakse ladinakeelset lugemist ja kirjutamist ning rehkendamist õpetav linnakool, mille esimeseks koolmeistriks saab Simon Schoneberg.

24 / 29

Saksa hernhuutlane Michael Petersen asutab esimese kooli Vormsi saarel, kus peatselt õpib …

25 / 29

1543 asutatakse Tallinnas Tsistertslaste Püha Mihkli kloostri hoonetes …

26 / 29

Asutatakse Tallinnas Kalamaja kiriku juures kool eestlaste, rootslaste ja soomlaste lastele.

27 / 29

Virumaal vangistatakse Johannese nimeline poiss ja saadetakse õppima Segebergi kloostrisse. Hiljem saab temast Liivimaal Holmi kihelkonnas preester.

28 / 29

Avataks Miina Härma Gümnaasium, mis on esimese eestikeelse keskkoolina asutatud gümnaasium.

29 / 29

Tallinna linnavalitsus ehitab kooli Pikale tänavale.