EESTI JÄRVEDE LOOMASTIK. Vali õige vastusevariant

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 19 25s

Kes on pildil?

2 / 19 25s

Eesti järvdedes on nähtud ...

3 / 19 25s

Mügri on ...

4 / 19 25s

Kes on pildil?

5 / 19 25s

Piiber on ...

6 / 19 25s

Üksikutest klassidest on kõige liigirikkamalt esindatud ... (u. 750 liiki)

7 / 19 25s

Kes on pildil?

8 / 19 25s

Kes on pildil?

9 / 19 25s

Eesti mageveekogudes on ... selgrootute liike kui rannikumeres.

10 / 19 25s

Kes on pildil?

11 / 19 25s

Ondatra on ...

12 / 19 25s

Eesti magevete selgrootute fauna on rannikumere omast ...

13 / 19 25s

Kes on pildil?

14 / 19 25s

Eesti järvedes elab ca ... kalaliiki.

15 / 19 25s

Kes on pildil?

16 / 19 25s

Kes on pildil?

17 / 19 25s

Erinevat tüüpi mageveekogudest järvedest, paisjärvedest, kraavidest, allikatest, tiikidest, rabalaugastest, lompidest jne on teada ligikaudu ... selgrootuid 24 klassist.

18 / 19 25s

Kes on pildil?

19 / 19 25s

Kes on pildil?

results loading