EESTI JÄRVEDE LOOMASTIK. Vali õige vastusevariant

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus
1 / 19 25s

Eesti magevete selgrootute fauna on rannikumere omast …

2 / 19 25s

Kes on pildil?

3 / 19 25s

Eesti järvdedes on nähtud …

4 / 19 25s

Kes on pildil?

5 / 19 25s

Kes on pildil?

6 / 19 25s

Kes on pildil?

7 / 19 25s

Kes on pildil?

8 / 19 25s

Kes on pildil?

9 / 19 25s

Mügri on …

10 / 19 25s

Kes on pildil?

11 / 19 25s

Kes on pildil?

12 / 19 25s

Kes on pildil?

13 / 19 25s

Ondatra on …

14 / 19 25s

Üksikutest klassidest on kõige liigirikkamalt esindatud … (u. 750 liiki)

15 / 19 25s

Kes on pildil?

16 / 19 25s

Erinevat tüüpi mageveekogudest järvedest, paisjärvedest, kraavidest, allikatest, tiikidest, rabalaugastest, lompidest jne on teada ligikaudu … selgrootuid 24 klassist.

17 / 19 25s

Eesti järvedes elab ca … kalaliiki.

18 / 19 25s

Piiber on …

19 / 19 25s

Eesti mageveekogudes on … selgrootute liike kui rannikumeres.