Teadmiste test

Geomeetrililne jada. Vali õige vastus.

Sinu tulemus on
1 / 8

Leida neli arvu, millest kolm esimest moodustavad geomeetrilise jada, aga kolm viimast – aritmeetilise jada. On antud, et geomeetrilise jada tegur on 2 ja aritmeetilise jada vahe 10.

2 / 8

Leida neli arvu, mis moodustavad geomeetrilise jada, mille äärmiste liikmete summa on 45 ja keskmiste liikmete summa 30.

3 / 8

Paigutada arvude 32 ja 364,5 vahele viis geomeetrilist keskmist st leida viis sellist arvu, mis koos antud arvudega moodustaksid geomeetrilise jada.

4 / 8

Kolm arvu, mille summa on 21, moodustavad kasvava geomeetrilise jada. Kui nendele arvudele liita vastavalt 1, 3 ja 2, siis saadud kolm arvu moodustavad aritmeetilise jada. Leida need arvud.

5 / 8

Leida 6-liikmeline geomeetriline jada, mille kolme esimese liikme summa on 84 ja kolme viimase liikme summa on 10,5.

6 / 8

Paigutada arvude 7 ja 567 vahele kolm geomeetrilist keskmist st leida kolm sellist arvu, mis koos antud arvudega moodustaksid geomeetrilise jada.

7 / 8

Leida geomeetrilline jada, mille tegur on 2 ja kaheksa esimese liikme summa on 255.

8 / 8

Geomeetrillise jada esimese ja teise liikme summa on 15, kolmanda ja neljanda liikme summa on 60. Leida kuue esimese liikme summa.

results loading