Jagamine. Vali vastusele sobiv tehe. Õigeid variante võib olla mitu.

Sinu tulemus on
1 / 8

=7

2 / 8

=9

3 / 8

=5

4 / 8

=2

5 / 8

=6

6 / 8

=3

7 / 8

=8

8 / 8

=4