Jagamine. Vali vastusele sobiv tehe. Õigeid variante võib olla mitu.

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 8

=2

2 / 8

=7

3 / 8

=8

4 / 8

=9

5 / 8

=3

6 / 8

=5

7 / 8

=4

8 / 8

=6

results loading