JAH-EI vastustega küsimused. Test nr1

Õigeid vastuseid oli Vigu oli
1 / 10

Erinevatele tähtedele vastavad erinevad numbrid ja ühesugustele ühesugused. Kas on õige, et sõnale NUPUTA vastavatest kuuekohalistest arvuga 3 jaguvatest arvudest on vähim võimalik arv ja suurim võimalik arv erineva paarsusega, st üks on paaris ja teine paaritu?

2 / 10

Ruut 4 × 4 tuleb lõigata ühikruutudeks. Lõikamise käigus tekkinud osasid võib tõsta üksteise peale ja siis mitu kihti korraga läbi lõigata. Kas on õige, et sellist ühikruutudeks lõikamist on võimalik teha 4 sirgjoonelise lõikega?

3 / 10

Arv p on kahekohaline algarv. Väidan, et kas arvust p ühe võrra suurem arv või arvust p ühe võrra väiksem arv jagub kindlasti arvuga 3. Kas see väide on õige?

4 / 10

Kas lihtmurru jagamisel täisarvuga saab jagatiseks tulla täisarv?

5 / 10

Kas on õige, et leidub selline täisarv x, mille korral arvu (x + 1) vastandarv on (x – 1)?

6 / 10

Kas on õige, et nurkade a ja b suuruste erinevus on kindlasti sama, mis nurkade x ja c suuruste erinevus?

7 / 10

Väljalangemissüsteemiga turniiril osales 50 mängijat. Kas on õige, et võitja väljaselgitamiseks tuli mängida täpselt 50 mängu?

8 / 10

Ühest punktist hakkavad samal ajal liikuma kaks osakest. Üks liigub mööda sirget paremale ja teine mööda sama sirget vasakule. Teise osakese kiirus on kaks korda suurem kui esimese oma. Kas on õige, et enne seda, kui esimesel osakesel saab läbitud 1 meeter, ei ole kordagi nende kahe osakese vaheline kaugus olnud täisarv meetreid?

9 / 10

Kati joonistas paberile mingi joone. Ta märkis sellele joonele kolm erinevat punkti A, B ja C nii, et punkti A kaugus punktist B oli sama, mis punkti A kaugus punktist C. Kas on võimalik, et punkti C kaugus punktist B oli sama, mis punktist A?

10 / 10

Ruutu joonestati neli lõiku, millest igaüks oli ruudu küljega paralleelne ning otspunktid asusid ruudu külgedel. Nii jaotus ruut x ristkülikukujuliseks osaks. Kas on õige, et arvul x saab olla täpselt kolm erinevat väärtust?

Õigeid vastuseid võib olla mitu!

Autor: http://www.ttkool.ut.ee/

results loading