JAH-EI vastustega ülesanded test nr6

Õigeid vastuseid oli Vigu oli
1 / 12

Kui C ∙ A = C, kas siis on õige, et arvule A vastab kindlasti arv 1?

2 / 12

Kas on õige, et kui korrutada paaritud arvust alustades arvust 1 ja lõpetades arvuga 99, siis saadud korrutise üheliste number on 9?

3 / 12

Ristkülik jaotati teatud arvuks võrdseteks ruutudeks serva pikkusega 3 cm. Kas esialgse ristküliku ümbermõõt võis olla 133 cm?

4 / 12

Kui arv N jagub arvuga 3, kas siis on õige, et suuruselt ülejärgmine arv, mis jagub arvuga 3 on arv N+6?

5 / 12

Kas on õige, et inimese sõrmede arv on 500% võrra suurem tema käte arvust?

6 / 12

Kausis olevatest kommidest viiendik olid punase paberiga ja ülejäänud olid sinise paberiga. Kas on õige, et sinise paberiga komme oli 4 korda rohkem kui punase paberiga komme?

7 / 12

Kas on õige, et kui jagada ringi pindala selle ringi diameetriga, siis kõikide ringide korral saame ühe ja sama tulemuse ?

8 / 12

Kahekohalisele naturaalarvule A liideti 15 ja saadud summa üheliste number oli 4 võrra suurem kümneliste numbrist. Kas on õige, et arv A koosnes kahest ühesugusest numbrist?

9 / 12

Arvu A korrutati arvuga 4 ja tulemuseks saadi naturaalarv. Kas on õige, et arv A on kindlasti naturaalarv?

10 / 12

Kas on õige, et pöördarvude absoluutväärtused on võrdsed?

11 / 12

Kas on õige, et arv 112 on vähim selline kolmekohaline arv, mille kõik numbrid on nullist erinevad ja mille esimene number ei ole kordarv, mille teine number ei ole algarv ja viimane number on algarv?

12 / 12

Reas oli 2007 naturaalarvu. Nende arvude korrutis oli paaritu. Kas on õige, et nende 2007 arvu seas on kõik arvud paaritud?

results loading