JAH või EI vastustega. Test nr 2

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 10

Laagrisse saabusid poisid ja tüdrukud. Neist igal oli laagrisse saabuvate laste seas üks tuttav poiss ja üks tuttav tüdruk. Kas on õige, et laagrisse saabunud laste arv jagub arvuga 4? (Tutvus on vastastikune, st kui isik A tunneb isikut B, siis ka isik B tunneb isikut A).

2 / 10

Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.)

* * 3 ∙ * = 2 * 1 5

Kas on õige, et nii on võimalik saada 10 erinevat võrdust?

3 / 10

On kaks võrdset ristkülikut. Neist vasakpoolne jaotati kolmeks ja parempoolne kaheks võrdseks osaks. Kas on õige, et vasakpoolse kujundi tumedamaks värvitud osa pindala on 1,25 korda suurem parempoolse joonise tumedamaks värvitud osa pindalast?

4 / 10

Teatud eeskirja kohaselt vahetatakse sõnas tähtede järjekorda. Sõnast NUPUTA saab sõna NPTUUA. Sellest saab omakorda sõna NTUPUA. Kahe järjestikuse korraga oli saadud sõnast NUPUTA sõna NTUPUA. Kui kokku oli nii tehtud järjest neli korda, siis saadi tulemuseks jälle sõna NUPUTA. Kas sõnast VILJANDI saab selle eeskirja põhjal viie järjestikuse korraga jälle sõna VILJANDI?

5 / 10

Klassis on 30 õpilast. Kui valida neist mistahes 12 õpilast, siis nende seas on kindlasti vähemalt üks tüdruk. Kas on õige, et selle klassi õpilaste seas on vähemalt 12 poissi?

6 / 10

Numbrid 1 kuni 9 tuleb kirjutada 3 × 3 ruudustikku nii, et igas ruudus on erinev number ning igas reas olevate arvude summa on paaritu ja igas veerus olevate arvude summa on paaris. Mõned numbritest on juba kirjutatud. Kas on õige, et seda ruudustikku ei ole võimalik nõuetekohaselt lõpuni täita?

7 / 10

Arvud a, b ja c on positiivsed täisarvud. Kui a = 8 + b ja b = 10 – c, kas siis kindlasti a > c?

8 / 10

On üks kuuekohaline arv. Selle arvu kahest kõrvutiolevast numbrist moodustuvaid kahekohalisi arve on 5 ja neist 3 on paarisarvud. Kas on õige, et selles arvus on kindlasti 3 paaritut numbrit?

9 / 10

Naturaalarvud a ja b on sellised, et 30 < a < b < 50 ning arvude a ja b suurim ühistegur on 6. Kas on õige, et selliseid arvude paare (a, b) on kokku 3?

10 / 10

Millil oli neli kaarti ja neist igale oli kirjutatud üks arv, kas 1, 2, 3 või 4 ning ei leidunud kahte kaarti sama arvuga. Ta andis Brunole, Vollile, Roosile ja Saarale igale ühe kaardi. Bruno ei saanud kaarti arvuga 1. Volli kaardil olev arv oli ühe võrra suurem Roosi kaardil olevast arvust. Kas on õige, et Saara ei saanud kaarti numbriga 2?

http://www.ttkool.ut.ee/

results loading