JAH või EI vastustega ülesanded. Test nr 3

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 12

Risttahukas mõõtmetega 30 cm × 30 cm × 42 cm on vaja täita ühesuuruste kuupidega, mille serva pikkus on täisarv sentimeetreid. Kas on õige, et selliste kuupide vähim võimalik arv on 150?

2 / 12

Laagrisse saabusid poisid ja tüdrukud. Neist igal oli laagrisse saabuvate laste seas üks tuttav poiss ja üks tuttav tüdruk. Kas on õige, et laagrisse saabunud laste arv jagub arvuga 4? (Tutvus on vastastikune, st kui isik A tunneb isikut B, siis ka isik B tunneb isikut A).

3 / 12

Naturaalarvud a ja b on sellised, et 30 < a < b < 50 ning arvude a ja b suurim ühistegur on 6. Kas on õige, et selliseid arvude paare (a, b) on kokku 3?

4 / 12

On üks kuuekohaline arv. Selle arvu kahest kõrvutiolevast numbrist moodustuvaid kahekohalisi arve on 5 ja neist 3 on paarisarvud. Kas on õige, et selles arvus on kindlasti 3 paaritut numbrit?

5 / 12

On 9 cm pikkune joonlaud, millel tähised puuduvad. Mikk tahtis märkida sellele võimalikult vähe tähiseid nii, et sellega oleks võimalik mõõta 1 cm täpsusega kõiki lõike pikkustega 1 cm kuni 9 cm ning seejuures saaks seda iga pikkuse korral teha vaid ühe mõõtmisega. Mikk leidis, et selleks tuleb joonlauale märkida vähemalt 4 tähist. Kas tal oli õigus?

6 / 12

Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.)

* * 3 ∙ * = 2 * 1 5

Kas on õige, et nii on võimalik saada 10 erinevat võrdust?

7 / 12

Millil oli neli kaarti ja neist igale oli kirjutatud üks arv, kas 1, 2, 3 või 4 ning ei leidunud kahte kaarti sama arvuga. Ta andis Brunole, Vollile, Roosile ja Saarale igale ühe kaardi. Bruno ei saanud kaarti arvuga 1. Volli kaardil olev arv oli ühe võrra suurem Roosi kaardil olevast arvust. Kas on õige, et Saara ei saanud kaarti numbriga 2?

8 / 12

Klassis on 30 õpilast. Kui valida neist mistahes 12 õpilast, siis nende seas on kindlasti vähemalt üks tüdruk. Kas on õige, et selle klassi õpilaste seas on vähemalt 12 poissi?

9 / 12

Arvud a, b ja c on positiivsed täisarvud. Kui a = 8 + b ja b = 10 – c, kas siis kindlasti a > c?

10 / 12

Teatud eeskirja kohaselt vahetatakse sõnas tähtede järjekorda. Sõnast NUPUTA saab sõna NPTUUA. Sellest saab omakorda sõna NTUPUA. Kahe järjestikuse korraga oli saadud sõnast NUPUTA sõna NTUPUA. Kui kokku oli nii tehtud järjest neli korda, siis saadi tulemuseks jälle sõna NUPUTA. Kas sõnast VILJANDI saab selle eeskirja põhjal viie järjestikuse korraga jälle sõna VILJANDI?

11 / 12

On kuut värvi lilleõisi. Neid on võimalik jaotada 26 lapse vahel nii, et igal on käes 6 lilleõit ja kõik need kuus on erinevat värvi. Kas neil on võimalus neid lilleõisi omavahel vahetada nii, et igal lapsel oleks käes kuus lilleõit ning need kuus õit on sama värvi?

12 / 12

Sille luges järjest naturaalarve nii, et iga järgmine oli eelmisest 4 võrra väiksem. Esimesena ütles ta arvu 155, teisena arvu 151 jne. Kas on õige, et 11-dana ütles ta arvu 115?

results loading