Kolmnurga omadused. Vali õiged vastused. Igal küsimusel on mitu vastus

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 3

Joonisel on üks ja sama kolmnurk, mida on mitmet pidi pööratud. Kas on õige, et ...

2 / 3

Missugused järgmistest lausetest on tõesed?

3 / 3

Kas on võimalik joonestada kolmnurka, kui on teada ...

© Allar Veelmaa

results loading