Teadmiste test

Kolmnurkne püstprisma. Matemaatika ülesanded

Sinu tulemus on
1 / 9

Leia kolmnurkse püstprisma külgpindala, kui põhjaservad on 3 cm, 4 cm ja 5 cm ning prisma kõrgus on 10 cm.

2 / 9

Kolmnurkse püstprisma ühe põhja pindala on 10 cm² ja täispindala on 80 cm². Leia ühe külgtahu pindala.

3 / 9

Kolmnurkne klaasist püstprisma on täidetud veega. Kui palju kaalub prisma, kui tema põhjaks on täisnurkne kolmnurk kaatetitega 10 cm ja 20 cm ning prisma kõrgus moodustab pikemast kaatetist 50%. Tühja prisma kaal on 100 grammi. 1 cm³ vee kaal on 1 gramm.

4 / 9

Prisma, mille ruumala on 100 dm³, pannakse külili nii, et ta toetub ühele külgtahule. Kui suur on nüüd prisma ruumala?

5 / 9

Kolmnurkse püstprisma kõrgus on 10 cm ja selle põhjaks on täisnurkne kolmnurk kaatetitega 5 cm ja 6 cm. Leia selle prisma ruumala.

6 / 9

Leia kolmnurkse püstprisma ruumala, kui põhiservad on 5 cm, 10 cm ja 15 cm ning kõrgus on 20 cm.

7 / 9

Kolmnurkse püstprisma põhja pindala on 100 cm² ja ruumala on 1000 cm². Leia prisma kõrgus.

8 / 9

Kolmnurkse püstprisma külgtahud on ruudud külje pikkusega 10 cm. Leia prisma külgpindala.

9 / 9

Kolmnurkse püstprisma põhi on joonisel. Leia ruumala, kui kõrgus on 10 cm.

Autor: Allar Veelmaa

results loading