Kolmnurkne püstprisma. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 10

Joonisel oleva prisma põhitahud on

2 / 10

Kolmnurkse püstprisma põhitahud on võrdkülgsed kolmnurgad. Mis järelduse saab teha prisma külgtahkude kohta?

3 / 10

Joonisel olev kujund on

4 / 10

Kui mitu serva on kolmnurksel prismal?

5 / 10

Kolmnurkse püstprisma külgtahkudeks on

6 / 10

Kolmnurkse püstprisma põhjadeks on

7 / 10

Kuidas arvutatakse kolmnurkse püstprisma külgpindala?

8 / 10

Kui mitu tippu on kolmnurksel prismal?

9 / 10

Kui mitu tahku on kolmnurksel prismal?

10 / 10

Kolmnurkse püstprisma külgtahud on ruudud. Mis järelduse saab teha prisma põhitahkude kohta?

Autor: Allar Veelmaa

results loading