Korrutamine 20 piires (20 tehet). Kirjuta kasti õige number

Õigeid vastuseid oli Vigu oli
1 / 20

2×9=

2 / 20

5×4=

3 / 20

4×4=

4 / 20

3×4=

5 / 20

8×2=

6 / 20

4×5=

7 / 20

2×7=

8 / 20

8×2=

9 / 20

4×5=

10 / 20

3×5=

11 / 20

4×4=

12 / 20

3×4=

13 / 20

6×3=

14 / 20

6×1=

15 / 20

10×2=

16 / 20

6×2=

17 / 20

3×3=

18 / 20

4×2=

19 / 20

7×2=

20 / 20

5×3=

results loading