Korrutamine 5 piires. Lohista tehted õigesse kasti

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus

Lohista mõiste õigesse kasti!

4x4 2x6 3x8 4x3 2x9 3x4 4x6 3x6
=12 =18 =24 =16