Korrutamine 5 piires. Lohista tehted õigesse kasti

Õigeid vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus

Lohista mõiste õigesse kasti!

4x6 4x4 3x6 2x6 3x8 2x9 4x3 3x4
=24 =18 =12 =16
results loading