Korrutamine

28

 

TEST:

Korrutamine 5 piires. Test nr1

Korrutamine 5 piires. Test nr 2

Korrutamine 5 piires. Lohista tehted õigesse kasti

Korrutustabel. Vali õiged tehted.

Korrutustabel. Vali õiged vastused.

Sulle võivad huvi pakkuda need õppematerjalid:

Ruutvõrrand

6.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Harjutusülesandeid matemaatika riigieksamiks

2.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Matemaatika

Üksliikmed, hulkliikmed ja tehted nendega

2.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Kirjalik lahutamine

1.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Liitmine ja lahutamine 10 piires

4.90 €
1. klass, Eelkool, Iseõppijale, Matemaatika

8. klassi matemaatika teooriavideod

4.90 €
8. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Tasandilised kujundid

2.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Matemaatika

Liitmine 20 piires

2.90 €
1. klass, 2. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Algebralised murrud

5.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Peastarvutamine I kooliastmele

2.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Funktsioonide graafikute lõikepunktide leidmine

2.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

II kooliastme matemaatika reeglite kordamine

4.90 €
4. klass, 5. klass, 6. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Kirjalik liitmine

1.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Peastarvutamine eelkoolile

1.90 €
1. klass, Eelkool, Iseõppijale, Matemaatika

Kell ja kellaaeg

2.90 €
1. klass, Eelkool, Iseõppijale, Matemaatika

Hariliku murru kordamine

2.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Funktsioonid ja nende graafikud

6.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Ruutvõrrandi mõiste, ruutvõrrandi lahendivalem, ruutvõrrandi liigid

4.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Liitmine 10 piires

2.90 €
1. klass, Eelkool, Iseõppijale, Matemaatika

Ruutjuur, tehted ruutjuurtega

0.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Pea meeles:

kui sa korrutad 1-ga, on alati vastuseks see number, mida sa ühega korrutasid, nt. 1 x 5 = 5

kui sa korrutad 0-ga, on alati vastuseks 0, nt. 0 x 5 = 0

1•2 = 2

2•2 = 2+2=4

3•2= 2+2+2=6

4•2 = 2+2+2+2= 8

5•2= 2+2+2+2+2=10

6•2= 2+2+2+2+2+2= 12

7•2=2+2+2+2+2+2+2=14

8•2=2+2+2+2+2+2+2+2=16

9•2=2+2+2+2+2+2+2+2+2=18

10•2=2+2+2+2+2+2+2+2+2+2=20

Samamoodi liitmise abil saad leida korrutamise tulemuse.

Näiteks:

5•6=6+6+6+6+6=30

7•9=9+9+9+9+9+9+9=63

 

Korrutustabel:

Korrutamine:

Enesekontrolliks:

See artikkel on retsenseerimata.