Korrutamine. Arvuta kirjalikult

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 12

6 087 × 307 =

2 / 12

34 004 × 540 =

3 / 12

607 ×9012 =

4 / 12

7866 × 505 =

5 / 12

2630 ×9450 =

6 / 12

405 × 12 007 =

7 / 12

44 × 420 654 =

8 / 12

2006 × 909 =

9 / 12

7799 × 230 =

10 / 12

463 × 70 2884 =

11 / 12

2009 ×572 =

12 / 12

60 × 860 =

results loading