Jagamine 100 piires. Leia kõik sobivad tehted

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 8

= 3

2 / 8

= 9

3 / 8

= 5

4 / 8

= 2

5 / 8

= 7

6 / 8

= 4

7 / 8

= 8

8 / 8

= 6

results loading