TESTKreeklaste usk. Vali õige väide.

Sinu tulemus on

Vali väited, mis on õiged.

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.