TESTKreeklaste jumalad. Vali õige vastus (vastused)

Sinu tulemus on
1 / 14

Hermes

2 / 14

Aphrodite

3 / 14

Athena

4 / 14

Artemis

5 / 14

Hades

6 / 14

Dionysos

7 / 14

Hestia

8 / 14

Ares

9 / 14

Zeus

10 / 14

Hephaistos

11 / 14

Demeter

12 / 14

Apollon

13 / 14

Poseidon

14 / 14

Hera