Kreeklaste jumalad. Vali õige vastus (vastused)

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 14

Athena

2 / 14

Artemis

3 / 14

Hermes

4 / 14

Hades

5 / 14

Hephaistos

6 / 14

Aphrodite

7 / 14

Poseidon

8 / 14

Zeus

9 / 14

Dionysos

10 / 14

Hestia

11 / 14

Ares

12 / 14

Hera

13 / 14

Demeter

14 / 14

Apollon

results loading