Kuud. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 14

Millline kuu on aasta neljas kuu?

2 / 14

Mitu kuud on kevadel?

3 / 14

Mitu kuud on aastas?

4 / 14

Milline kuu on enne detsembrit?

5 / 14

Märts on ...

6 / 14

Milline kuu on aasta esimene kuu?

7 / 14

Milline kuu on peale maid?

8 / 14

Milline kuu on aasta seitsmes kuu?

9 / 14

Milline kuu on augusti ja oktoobri vahel?

10 / 14

Milline kuu on aasta viimane kuu?

11 / 14

Milline kuu on talvekuu?

12 / 14

Mitu kuud on igas aastaajas?

13 / 14

Milline kuu on aasta kaheksas kuu?

14 / 14

Milline kuu on aasta kõige lühem kuu?

results loading