Kuud. Vali õiged vastused

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus
1 / 14

Märts on …

2 / 14

Millline kuu on aasta neljas kuu?

3 / 14

Mitu kuud on igas aastaajas?

4 / 14

Milline kuu on peale maid?

5 / 14

Mitu kuud on aastas?

6 / 14

Mitu kuud on kevadel?

7 / 14

Milline kuu on aasta seitsmes kuu?

8 / 14

Milline kuu on aasta viimane kuu?

9 / 14

Milline kuu on aasta kaheksas kuu?

10 / 14

Milline kuu on aasta kõige lühem kuu?

11 / 14

Milline kuu on augusti ja oktoobri vahel?

12 / 14

Milline kuu on enne detsembrit?

13 / 14

Milline kuu on aasta esimene kuu?

14 / 14

Milline kuu on talvekuu?