Leia puuduv liidetav, arvuta!

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 16

1 + a = 7

2 / 16

12 + a = 16

3 / 16

14 + a = 19

4 / 16

12 + a = 19

5 / 16

9 + a = 12

6 / 16

13 + a = 18

7 / 16

a + 7 = 20

8 / 16

a + 11 = 16

9 / 16

a + 8 = 15

10 / 16

15 + a = 18

11 / 16

16 + a = 20

12 / 16

11 + a = 19

13 / 16

a + 10 = 11

14 / 16

a + 12 = 18

15 / 16

6 + a = 19

16 / 16

2 + a = 9

results loading