Lisa puuduv liidetav/liidetavad

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 12

18 + ..... = 20

2 / 12

6 + ...... = 12

3 / 12

...... + 9 = 12

4 / 12

...... + ..... = 18

5 / 12

4 + ...... = 9

6 / 12

11 + ....... = 18

7 / 12

...... + 5 = 20

8 / 12

.......+ ...... = 13

9 / 12

14 + ....... = 19

10 / 12

17 + ..... = 19

11 / 12

...... + 9 = 10

12 / 12

...... + 17 = 20

results loading