Matemaatika tekstülesanded 1

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 12

Teeraja ääres on reas 9 valgustusposti, kusjuures iga kahe kõrvutioleva posti vaheline kaugus on 8 m. Rein jooksis esimese posti juurest viimase juurde. Mitu meetrit ta läbis?

2 / 12

Ruudukujulise laua igas küljes saab istuda üks inimene. Kümnest sellisest lauast moodustati üks pikk ristkülikukujuline laud. Mitu inimest saab istuda selle pika laua taha?

3 / 12

Kell teeb 3 lööki 4 sekundiga. Mitme sekundiga teeb kell 9 lööki?

4 / 12

Päkapikupoisid ärkasid hommikul järgmiselt: Mikk kell 7.00, Jukk temast 13 min varem, Vikk 4 min hiljem kui Jukk ja Rikk 10 min hiljem kui Vikk. Järjesta päkapikupoiste nimed, kui nad seisavad tõusmise järjekorras kraanikausi juures.

5 / 12

Jaak kirjutas ühe numbri ning sellest paremale veelkord sama numbri. Saadud kahekohalisele arvule liitis ta 19 ja sai tulemuseks 74. Millise numbri kirjutas Jaak alguses?

6 / 12

Õues mängivad 7 ühevanust poissi ja 2 ühevanust tüdrukut. Kõigi vanused kokku on 80 aastat. Viie poisi vanuste summa on võrdne ülejäänud laste vanuste summaga. Kui vanad on poisid ja kui vanad on tüdrukud?

7 / 12

Kolmel puul istus kokku 60 varblast. Kui mingi aja pärast oli esimeselt puult ära lennanud 6varblast, teiselt puult 8 ja kolmandalt 4, oli igale puule jäänud sama arv varblasi. Mitu varblast oli alguses teisel puul?

8 / 12

Rein teenis pohlade müügist 2 korda rohkem kui ta õde ja kokku said nad 480 krooni. Kui palju teenis kumbki?

9 / 12

240 cm pikkune palk saeti viie lõikega võrdse pikkusega tükkideks. Kui pikk oli iga tükk?

10 / 12

Tee ääres kasvab reas 3 puud. Esimese ja teise rea vahe on 9 m ning teise ja kolmanda vahe on 21 m. Samasse ritta kavatsetakse juurde istutada puid nii, et kõrvuti olevate puude vahed oleksid võrdsed. Leia vähim arv puid, mis tuleb juurde istutada.

11 / 12

Malle, Kalle ja Palle sõid igaüks iga päev 2 kommi. Tiina sõi iga päev ühe kommi. Ühest kommikarbist võetud kommidest jagus neile neljale täpselt 24 päevaks. Mitu päeva oleksid nad neljakesi saanud võtta komme sellest karbist siis, kui igaüks oleks iga päev võtnud 2 kommi?

12 / 12

Laual on reas 4 kujundit: kolmnurk, viisnurk, ring ja ruut. Nende kujundite värvid on roheline, kollane, sinine ja punane. Millises järjekorras need kujundid paiknevad ja millist värvi neist igaüks on, kui on teada, et
1) punane kujund on rohelise ja sinise vahel
2) sinist värvi kujund ei asu kollase kõrval
3) kollase kujundi kõrval paremal pool on viisnurk
4) ring asub kolmnurgast ja viisnurgast paremal pool, kuid kolmnurk ei asu servas

results loading